Brannlogg.net er bygget slik at det kan tilpasses alle organisasjoner.
Brukeren kan ha forskjellige tilganger til systemet.
Brukeren blir lagt inn i en gruppe (vaktlag), gruppen kan bli lagt inn i en avdeling
Alle brukere har egen side, der blir alt lagret, slik at man enkelt kan skaffe en oversikt.
Dere styrer alt selv!

Gjøremål

A short paragraph describing exactly what this service offers and how it helps clients. This is your chance to convince the visitor that your business is the right choice for them.

Kompetanse

A short paragraph describing exactly what this service offers and how it helps clients. This is your chance to convince the visitor that your business is the right choice for them.

Utstyrskontroll

A short paragraph describing exactly what this service offers and how it helps clients. This is your chance to convince the visitor that your business is the right choice for them.

Øvelser

A short paragraph describing exactly what this service offers and how it helps clients. This is your chance to convince the visitor that your business is the right choice for them.

Røykeksponering

A short paragraph describing exactly what this service offers and how it helps clients. This is your chance to convince the visitor that your business is the right choice for them.

Innsatsplaner

A short paragraph describing exactly what this service offers and how it helps clients. This is your chance to convince the visitor that your business is the right choice for them.

La oss jobbe sammen!🎈

Ingen forpliktelser. Ingen hemmeligheter. Det er så enkelt!